Ruuska, T. ja Heikkurinen, P. (2018) ”Väkivalta ihmisen aikakaudella”, Tieteessä tapahtuu, 36(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/70304 (Viitattu: 12heinäkuuta2020).