Vainio-Korhonen, K. (2018) ”Historiantutkimus, vastuullisuus ja tietosuoja”, Tieteessä tapahtuu, 36(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/71088 (Viitattu: 11huhtikuuta2021).