Mustajoki, A. (2012) ”Eettiset kysymykset tutkijan ja median kohtaamisissa”, Tieteessä tapahtuu, 30(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7319 (Viitattu: 28syyskuuta2022).