Uotila, P. (2018) ”Valtamerten muisti”, Tieteessä tapahtuu, 36(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/75094 (Viitattu: 8joulukuuta2019).