Ruth, A.-S. ja Saarti, J. (2018) ”Tiedejulkaiseminen muuttuu – muuttuuko vertaisarviointi?”, Tieteessä tapahtuu, 36(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/75099 (Viitattu: 3elokuuta2020).