Ainalinpää, E. (2018) ”Taide ja kestävä kehitys”, Tieteessä tapahtuu, 36(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/75100 (Viitattu: 28helmikuuta2024).