Vaattovaara, M. ja Joutsiniemi, A. (2018) ”Kohti monimuotoistuvan kaupungin ymmärrystä ja kehityksen ohjaamista”, Tieteessä tapahtuu, 36(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/76487 (Viitattu: 6joulukuuta2023).