Pihkala, P. (2018) ”Johdatus ympäristöahdistukseen: Ympäristöongelmien psyykkiset vaikutukset”, Tieteessä tapahtuu, 36(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/76489 (Viitattu: 21kesäkuuta2024).