Raento, P. (2018) ”Värikästä historiaa perinpohjaisesti”, Tieteessä tapahtuu, 36(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/76506 (Viitattu: 21helmikuuta2024).