Löppönen, P. ja Vuorio, E. (2013) ”Tutkimusetiikka Suomessa 1980-luvulta tähän päivään”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7704 (Viitattu: 22helmikuuta2024).