Savolainen, K. (2013) ”Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7705 (Viitattu: 28helmikuuta2024).