Karvonen, E. (2013) ”Tieto paitsi kuvaa todellisuutta myös rakentaa sitä”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7706 (Viitattu: 22helmikuuta2024).