Hetemäki, I. (2013) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7710 (Viitattu: 21helmikuuta2024).