Tammisalo, O. (2013) ”Torjunta ja vaistotoiminnat”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7713 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).