Virrankoski, P. (2013) ”Nuorisoseura – identiteetin rakentajasta harrastekerhoksi”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7720 (Viitattu: 21helmikuuta2024).