Poikonen, A. (2013) ”Suomalaisen geotieteen voimanponnistus”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7723 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).