Määttänen, P. (2013) ”Filosofian uudistaminen – yhä alkutekijöissään”, Tieteessä tapahtuu, 31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7728 (Viitattu: 29marraskuuta2023).