Salminen, T. (2008) ”Suomalais-ugrilaisuuden aate ja tiede: Suomalais-Ugrilainen Seura 1883–2008”, Tieteessä tapahtuu, 26(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/780 (Viitattu: 21maaliskuuta2023).