Aula, P. (2019) ”Tieteen maine ja julkisuuden glamour”, Tieteessä tapahtuu, 37(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/79933 (Viitattu: 22lokakuuta2020).