Hietala, M. (2019) ”Aira Kemiläinen – aatehistorian ja nationalismin tutkija”, Tieteessä tapahtuu, 37(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/79950 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).