Ruoppa, R. (2019) ”Luonnontieteiden ja kulttuurintutkimuksen vuoropuhelu”, Tieteessä tapahtuu, 37(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/79957 (Viitattu: 14elokuuta2020).