Mykkänen, M. (2019) ”Tutkitun tiedon ja rationaalisen ajattelun apologia”, Tieteessä tapahtuu, 37(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/79958 (Viitattu: 6kesäkuuta2020).