Karvanen, J. (2013) ”Kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa”, Tieteessä tapahtuu, 31(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/8014 (Viitattu: 18huhtikuuta2021).