Leppälahti, M. (2019) ”Esseitä lukemisesta”, Tieteessä tapahtuu, 37(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/80458 (Viitattu: 23syyskuuta2021).