Mäkelä, M. (2019) ”Totuuksia ja politiikkaa tarinallistuvassa mediaympäristössä”, Tieteessä tapahtuu, 37(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/80463 (Viitattu: 7elokuuta2022).