Korpisaari, A., Lahelma, A., Malmio, K., Olsson, P., Polvinen, M., Räsänen, E. ja Salmi-Niklander, K. (2019) ”Konkreettisia tekoja yliopistonlehtoreiden urapolun kehittämiseksi”, Tieteessä tapahtuu, 37(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/80470 (Viitattu: 6kesäkuuta2020).