Päivänen, J. (2013) ”Yliopistolliset istuimet rahista oppituoliin”, Tieteessä tapahtuu, 31(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/8264 (Viitattu: 25heinäkuuta2024).