Lampinen, A. (2019) ”Evoluution suuri linja: riippuvuudesta vapauteen”, Tieteessä tapahtuu, 37(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/85183 (Viitattu: 23syyskuuta2021).