Määttänen, P. (2019) ”Jottei totuus unohtuisi”, Tieteessä tapahtuu, 37(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/85194 (Viitattu: 17syyskuuta2021).