Määttänen, P. (2013) ”Todellisuuksia joka lähtöön”, Tieteessä tapahtuu, 31(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/8650 (Viitattu: 8joulukuuta2022).