Silver, M. (2019) ”Jerikon kivikautinen yhdyskunta”, Tieteessä tapahtuu, 37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87227 (Viitattu: 1huhtikuuta2020).