Hetemäki, I. (2019) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87241 (Viitattu: 8huhtikuuta2020).