Pakkasvirta, J. (2019) ”Mitä Anderson tarkoittikaan "kuvitellulla yhteisöllä"`?”, Tieteessä tapahtuu, 37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87248 (Viitattu: 10elokuuta2020).