Juhola, S. (2019) ”Kaupungitko keskeisiä ympäristöpolitiikassa?”, Tieteessä tapahtuu, 37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87254 (Viitattu: 1huhtikuuta2020).