Alanko, A. (2019) ”Vaikuttajat valistuksen ajassa”, Tieteessä tapahtuu, 37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87259 (Viitattu: 1huhtikuuta2020).