Leppälahti, M. (2019) ”Naisia tieteen huipulta”, Tieteessä tapahtuu, 37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87260 (Viitattu: 6huhtikuuta2020).