Sepänmaa, Y. (2020) ”Esteettinen ympäristösivistys”, Tieteessä tapahtuu, 38(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/89796 (Viitattu: 22helmikuuta2024).