Komonen, A. (2020) ”Biologinen sukupuoli”, Tieteessä tapahtuu, 38(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/89802 (Viitattu: 1maaliskuuta2024).