Kortti, J. (2020) ”Valtiotieteet tiedepolitiikan kohteena ja tekijänä”, Tieteessä tapahtuu, 38(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/95563 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).