Määttänen, P. (2020) ”Tiedettä tietoisuudesta?”, Tieteessä tapahtuu, 38(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/95580 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).