Leppälahti, M. (2020) ”Perimmäisten viisauksien etsijöitä”, Tieteessä tapahtuu, 38(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/95594 (Viitattu: 29syyskuuta2020).