Lattu, A. (2020) ”Tutkijayrittäjyyden inho ja kapitalismin puutteet”, Tieteessä tapahtuu, 38(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/98127 (Viitattu: 25helmikuuta2021).