Heikkinen, V. (2020) ”Viestinnän riskitekijä”, Tieteessä tapahtuu, 38(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/98132 (Viitattu: 29marraskuuta2020).