Jylkkä, J. (2020) ”Mielen ja aineen välisestä kuilusta seuraa sittenkin jotain tärkeää”, Tieteessä tapahtuu, 38(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/98138 (Viitattu: 1joulukuuta2020).