Leppälahti, M. (2020) ”Tietoa tarinasta”, Tieteessä tapahtuu, 38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99532 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).