Alanko, A. (2020) ”Syventäviä osajuonteita suuressa kertomuksessa”, Tieteessä tapahtuu, 38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99534 (Viitattu: 26tammikuuta2021).