Nyblom, J. (2020) ”Metrin synty”, Tieteessä tapahtuu, 38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99565 (Viitattu: 22heinäkuuta2024).