Mäki, U. (2020) ”Pöytä on katettu tieteenfilosofialle”, Tieteessä tapahtuu, 38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99588 (Viitattu: 12kesäkuuta2024).