[1]
J. Pakkasvirta, ”Tieteidenväliseen tiimalasiin?”, TT, vsk. 33, nro 4, kesä 2015.