[1]
M. Mazzarella, ”Vad förmår skönlitteraturen ge medicinare?”, TT, vsk. 19, nro 4, huhti 2001.